Pakalpojumi

1

Projektēšana

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Vairāk
2

Arhitektūra

Arhitektoniskie risinājumi jaunbūvēm un rekonstrukcijām

Vairāk
3

Mērniecība

Topogrāfisko un kadastrālo plānu izstrāde un citi mērniecības pakalpojumi

Vairāk
4

Būvniecība

Būvniecības darbu veikšana

Vairāk
2016, Jul
Esam noslēguši līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde"par būvprojekta izstrādi objektam "Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, pārbūvi un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu"

Paveiktie darbi

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pārbūve
Rojas stadiona pārbūve
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības ēku Siguldā
Ropažu vidusskolas pārbūve un darbmācības korpusa jaunbūve