Aktualitātes

Esam noslēguši apliecinājuma karšu izstrādes pakalpojuma līgumu
Esam uzsākuši darbus saskaņā ar līgumu par būvprojekta izstrādi objektiem "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai" un "Liepājas , Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola profesionālas kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā". 
Ir uzsākti projektēšanas darbi Saldus novada pašvaldības objektiem: "Cieceres internātpamatskolas pārbūve I un II kārta" un "Demontāžas un būvprojekta izstrāde skolas ēkas būvniecībai Lielā ielā 31/35"
Uzsākam darbu pie būvprojekta izstrādes objektiem "Ēkas 006 Ezermalas ielā 6B un ēkas 001 Ezermalas ielā 6A"
Turpinam ēku tehnisko apsekošanu, atzinumu un tehnisko dokumentāciju sagatavošanu.
Esam noslēguši līgumu par zemes ierīcības projektu izstrādi Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas joslas izveidošanai
Esam uzsākuši projektēšanas darbus Kultūras centram, Pils ielā 1, Jūrmalā 
Ir noslēgts līgums ar Vecumnieku novada domi par būvprojekta izstrādi objektam "Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūve"
Esam noslēguši līgumu par zemes ierīcības pakalpojumiem Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām
Ir noslēgti līgumi par projektēšsnas darbiem objektiem  - Limbažu novada ģimnāzijas ēka, Rīgas ielā 28 un Limbažu stadions, Sporta ielā 3
Esam noslēguši līgumu ar Carnikavas novada domi par Piejūras internātpamatskolas ēkas un piegulošās teritorijas būvprojekta izstrādi ar mērķi izveidot pirmskolas izglītības iestādi. 
Esam noslēguši līgumu ar AS "Latvenergo"par būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu un izstrādi Valmierā.
Noslēdzām vienošanos ar VAS "Valsts nekustamajiem īpašumiem"par būvprojektu, apliecinājuma karšu un paskaidrojuma rakstu izstrādi un autoruzraudzību.
Esam uzsākuši autoruzraudzības darbus VAS"Latvijas gaisa satiksme"objektam "RRC noliktavas ēka"
Esam noslēguši līgumu par zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību un topogrāfisko uzmērīšanu Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām.