Aktualitātes

Ir noslēgts līgums ar Vecumnieku novada domi par būvprojekta izstrādi objektam "Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūve"
Esam noslēguši līgumu ar AS "Latvenergo"par būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu un izstrādi Valmierā.
Noslēdzām vienošanos ar VAS "Valsts nekustamajiem īpašumiem"par būvprojektu, apliecinājuma karšu un paskaidrojuma rakstu izstrādi un autoruzraudzību.
Turpinam ēku tehnisko apsekošanu, atzinumu un tehnisko dokumentāciju sagatavošanu.
Esam uzsākuši autoruzraudzības darbus VAS"Latvijas gaisa satiksme"objektam "RRC noliktavas ēka"
Esam noslēguši jaunu līgumu par būvprojekta izstrādi objektam "Miera ielā 3, Siguldā"
Esam noslēguši līgumu par zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību un topogrāfisko uzmērīšanu Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām.
PS "RE ARTA", kuras biedrs ir SIA "Baltex Group" ir noslēdzis līgumu par būvprojekta izstrādi ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, pārbūvei un pielāgošanai  Latvijas Republikas Prokuratūras iestāžu vajadzībām. 
Turpinām sadarbību ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Uzsākam projektēšanas darbus  objektam "Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1. kārta."
Esam noslēguši līgumus ar Daugavpils pilsētas domi par "Daugavpils krievu vidusskolas-liceja ēkas, Tautas ielā 59, Daugavpilī" un  "Daugavpils 3.vidusskolas ēkas, Raiņa ielā 30, Daugavpilī" apliecinājuma karšu zistrādi.
Esam noslēguši līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde"par būvprojekta izstrādi objektam "Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, pārbūvi un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu"
Rit projektēšanas darbi objektam "Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūvei ar zema enerģijas patēriņa ēku"
Esam noslēguši līgumus, kur uzsākam projektēšanas darbus sekojošiem objektiem; Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103; Ražošanas ēkas būvniecība Ventspils augsto tehnoloģiju parkā Nr.7;
Esam uzsākuši būvprojekta izstrādi pie objekta Ropažu  vidusskolas stadiona pārbūve. Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība.
Esam lepni saņemt pateicības rakstu no Valsts policijas, par veiksmīgu sadarbību un atbalstu Norvēģu finanšu instrumenta projekta Nr. LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana" ieviešanā.