Ainavu arhitektūra

 

Ainavu arhitektūras uzdevumā ietilpst funkcionālas telpas izveide un dārza stila koncepcijas sagatavošana. Mūsuprāt, ainavas iekārtošanas un/vai pārkārtošanas darbi ir ainavu arhitekta primārais darba lauks, jo šeit svarīga ir situācijas rūpīga izpēte, esošo vērtību saglabāšana un no jauna veidojamo ainavas elementu iekļaušana esošajā ainavā.