Būvniecība

SIA “Baltex Group” klientiem piedāvā plaša spektra celtniecības un būvniecības darbus. To māju īpašniekiem vai viņu pilnvarotajiem parstāvjiem, kas izlēmuši savu īpašumu renovēt, siltināt, atjaunot vai būvēt no jauna, ir iespēja izvēlēties atbilstošāko, īpaši katram konkrētajam gadījumam pielāgotu pakalpojumu paketi, iekļaujot tajā gan tehniskās dokumentācijas izstrādi, gan konkrētu būvdarbu īstenošanu, t.i. pilnu būvniecības risinājumu un pakalpojumu klāstu no būvniecības ieceres, tehniskās dokumentācijas izstrādes līdz pilna komplekta vispārceltnieciskajiem darbiem.

Mūsu galvenā priekšrocība ir sniegto pakalpojumu stabilitātes, ātruma un cenas attiecība. Mēs protam dibināt veiksmīgas partnerattiecības. Objektīva pieeja un pieredze palīdz mums izvēlēties līgumpartnerus, kuru kvalitātes standarti atbilst visaugstākajām prasībām.

Parasti sadarbību uzsākot, īstenojam šādus četrus soļus:

  • Satiekamies topošā objekta vietā un apspriežam darba plānu – vai tiks veikta jauna ēkas celtniecība, pārplānojums, renovācija vai kas cits; tiek noteikts arī projekta mērogs, dizaina īpatnības, ka arī apzinātas klienta vēlmes un iespējas.
  • Noskaidrojam tādas svarīgas detaļas kā siltumapgāde un ventilācija, ūdensapgāde un kanalizācija, gāzes ievilkšana un elektroapgāde, apgaismojums, telekomunikācija un sakari.
  • Seko mērījumu veikšana, materiālu izvēlne un tāmes sastādīšana.
  • Apstiprinām tāmi un parakstām līgumu.

Darbus darām ar pārliecību, ka būvniecībā nav sīku, nenozīmīgu jautājumu, jo ikviena darbība un lēmums gatavo starta vietu nākamajam.