Projektēšanas darbi

SIA „Baltex Group” nodrošina pilnas komplektācijas būvprojektu izstrādi atbilstoši klienta iecerei, tajā skaitā arhitektūras risinājumus, inženiertīklu projektēšanu, topogrāfisko uzmērīšanu, ēku tehnisko apsekošanu un būvprojektu vadību. 

Mūsu piedāvāto projektēšanas pakalpojumu sastāvā ietilpst:

- topogrāfiskā uzmērīšana;
- ģeotehniskā izpēte;
- tehniskā apsekošana;
- energoaudits un ēkas pagaidu energosertifikāts;
- arhitektūras risinājumi;
- būvkonstrukcijas;
- ceļu daļa;
- ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie un iekšējie tīkli);
- elektroapgāde (ārējie un iekšējie tīkli);
- apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;
- siltumapgāde;
- elektronisko sakaru sistēmas;
- ugunsdzēsības automātikas sistēmas;
- tāmēšana un būvdarbu apjomu sastādīšana;
- darba organizēšanas projektu izstrāde;
- ugunsdrošības pasākumu pārskatu sagatavošana;
- un citi projektēšanas darbi, atkarībā no objekta rakstura.


Lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, projektēšanā tiek iesaistīti gan SIA "Baltex Group" arhitekti, būvinženieri, tīklu inženieri un citi speciālisti, gan nepieciešamības gadījumā tiek slēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem un sadarbības partneriem, vienlaicīgi nodrošinot būvprojektu vadību. Mūsu izstrādātajiem būvprojektiem veicam autoruzraudzību."