Elektroapgādes tīkli

Izstrādājam elektroapgādes projektus dažādām būvēm, sākot ar nelielu dzīvokļu, privātmāju, daudzdzīvokļu ēkām, līdz liela apjoma industriālo un sabiedrisko ēku projektiem, kā arī ārējo elektrotīklu rekonstrukciju un jaunbūvju projektus. Visiem projektiem garantējam atbilstību EN, LVS, LBN, LEK, CENELEC un citām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

Elektroinženieri specializējušies un ir kompetenti dažādas nozīmes būvēs, kā piemēram:

 • Slimnīcas;
 • Izglītības iestādes;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes;
 • Daudzdzīvokļu ēkas;
 • Privātmājas;
 • Laboratorijas;
 • Ieslodzījumu vietas;
 • Kultūras nami;
 • Sporta halles;
 • Ēdnīcas un virtuves;
 • Ugunsdzēsēju depo;
 • Lidlauki;
 • Noliktavas;
 • Sūkņu stacijas;
 • Peldbaseini;
 • Zivjaudzētavas;
 • Parki;
 • Autoceļi;
 • Stāvvietas;
 • Tirdzniecības centri u.c.

Pakalpojumi:

 Iekšējo elektrotīklu projektēšana

Uzņēmums piedāvā augsti kvalificētu, mūsdienīgu speciālistu konsultācijas, kuri atradīs labākos risinājumus Jūsu interesēm un iespējām.

Mūsu projektos ietveram jaunākās tehnoloģiskās tendences un energoefektīvus risinājums ar LED gaismas ķermeņiem, sensoro vadību, attālinātu vadību,"gudrās mājas" specifiku, u.c

 • 0.4/0.23 kV sadalnes un komutācijas ierīces

Projektējam dažādu izmēru un materiālu individuāli vai rūpnieciski komplektējamas sadalnes un automātiku, piemērotas projekta plānojumam un interjeram.

 • Kabeļu plauktu sistēmas un kopņu tilti

Paaugstinātam elektroapgādes drošumam un ekspluatācijas prasībām piedāvājam detalizētu kabeļu reņu, kabeļu trepju, kopņu tiltu un mehānismu projekta izstrādi. Izstrādājam projektus Canalis sistēmai, kas būtiski samazina kabeļu apjomus un izmaksas.

 • Kabeļlīnijas

Izstrādājam kabeļlīniju trasi un aizsargpasākumus, kā arī veicam kabeļu izvēli atkarībā no pieslēdzamo iekārtu elektrotehniskajiem parametriem.

 • Kontaktligzdas un slēdži

Piedāvājam elektroapgādes projektus ar kontaktligzdu, slēdžu izvietojumu un piesaistēm, atkarībā no telpas plānojuma, mēbeļu izvietojuma un telpas speciālajām prasībām. Iespējama dažāda dizaina un aizsardzības slēdžu un kontaktligzdu izvēle no vadošajiem Eiropas ražotājiem.

Piedāvājam izstrādāt shēmas un plānus slēdžiem un kontaktligzdām, kas aprīkotas ar attālinātu vadību, piem. Touch DIM funkciju, KNX ,Lightify, u.c

 • Gaismekļi un gaismas ķermeņi

Pasaulē viena no straujāk augošākajām un pieprasītākajām nozarēm LED piedāvā energoefektīvus, stilīgus un daudzveidīgus risinājumus gan mājsaimniecībām, gan industriālajām ēkām. Mūsu inženieri ir specializējušies šajā jomā un spēs nodrošināt labāko risinājumu gaismekļu izvēlē.

Piedāvājam apgaismojuma līmeņa aprēķinus un 3D vizualizācijas gan iekštelpām, gan fasādēm.

 • Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzība

Lai pasargātu savu īpašumu no zibens izlādes negatīvās ietekmes,  speciālisti izstrādās detalizētu zibens aizsardzības sistēmas projektu, vai veiks riska izvērtēšanu, kas atbilst LBN 261-07 un EN 62305 u.c

Elektroapgādes nozare strauji attīstās un tirgū ienāk arvien jauni un mūsdienīgāki risinājumi. Mūsu speciālisti ar prieku palīdzēs un atbildēs uz Jums interesējošajiem jautājumiem.

 Ārējo elektrotīklu projektēšana

Piedāvājam ārējo elektrotīklu projektēšanas pakalpojumus, tajā skaitā projekta saskaņošanu un  tehnisko noteikumu pieprasīšanu.

 • Uzskaites sadalnes ierīkošana

Ja Jums nepieciešams jauns elektro pieslēgums vai jaudas palielināšana savai privātmājai, dzīvoklim vai citam īpašumam, tad mūsu darbinieki aizpildīs un sagatavos nepieciešamo dokumentāciju Jūsu pieprasījumam.

 • Kabeļlīniju vai sadales skapju pārcelšana

Piedāvājam elektroietaišu pārcelšanas vai rekonstrukciju projektus, nepieciešamības gadījumā pieprasot tehniskos noteikumus.

 • Teritorijas un ceļu apgaisme

Izstrādājam ielu, parku, tiltu, stāvlaukumu un teritorijas apgaismojumu, vadoties pēc apgaismojuma klases un pasūtītāja norādījumiem. Projektējam dažāda dizaina un augstuma apgaismes balstus un gaismekļus. Aprēķinam apgaismojuma līmeni pēc Eiropas standartiem.

Citi pakalpojumi

 • Elektroietaišu izbūves būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • Apgaismojuma un sensoru uztveršanas aprēķins;
 • Konsultācijas pirmsprojekta sagatavošanai.