Citi pakalpojumi

Mūsu piedāvāto projektēšanas pakalpojumu sastāvā ietilpst:

  • Elektroietaišu izbūves būvuzraudzība un autoruzraudzība
  • Apgaismojuma un sensoru uztveršanas aprēķins
  • Konsultācijas pirmsprojekta sagatavošanai
  • Autoruzraudzība
  • Konsultācijas pirmsprojekta sagatavošanai