Elektroapgādes tīkli

Izstrādājam elektroapgādes projektus dažādām būvēm, sākot ar nelielu dzīvokļu, privātmāju, daudzdzīvokļu ēkām, līdz liela apjoma industriālo un sabiedrisko ēku projektiem, kā arī ārējo elektrotīklu rekonstrukciju un jaunbūvju projektus. Visiem projektiem garantējam atbilstību EN, LVS, LBN, LEK, CENELEC un citām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

Elektroinženieri specializējušies un ir kompetenti dažādas nozīmes būvēs, kā piemēram:

 • Slimnīcas
 • Izglītības iestādes
 • Pirmsskolas izglītības iestādes
 • Daudzdzīvokļu ēkas
 • Privātmājas
 • Laboratorijas
 • Ieslodzījumu vietas
 • Kultūras nami
 • Sporta halles
 • Ēdnīcas un virtuves
 • Ugunsdzēsēju depo
 • Lidlauki
 • Noliktavas
 • Sūkņu stacijas
 • Peldbaseini
 • Zivjaudzētavas
 • Parki
 • Autoceļi
 • Stāvvietas
 • Tirdzniecības centri u.c