1905.gada parka rekonstrukcija Kuldīgā

Nosaukums:1905. gada parka rekonstrukcija Kuldīgā (II Kārta)

Pasūtītājs:Kuldīgas novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (ĢI, TI, vi, ur, ĢP, ar, bk, avk, ūkt, ūk, dt,  ELT, ek, VS, is, BA, T)

Kopējā platība: 18194 m²

Mērķis un funkcija: Tehniskā projektā paredzēts rekonstruēt esošo ēku, nodrošinot  apmeklētājiem vides pieejamības prasību izpildi. Parka teritorijā nodrošināts labiekārtojums 60.to gadu stilā. Sakārtota apstādījumu sistēma. Ierīkots bērnu rotaļlaukums.