“Rūķu pilsēta” Tērvetē

Nosaukums: Dabas parka “Tērvete” objekts “Rūķu pilsēta”.

Pasūtītājs: AS “Latvijas valsts meži”

Izstrādāts Tehniskais projekts (TI, Ģi, CD, ĢP, ŪKT, ELT, VST, DOP, BA, T)

Kopējā platība: 3032 m2

Mērķis un funkcija: “Rūķu pilsēta” atrodas Tērvetes dabas parka tematiskajā daļā  “Rūķīšu mežs” un ir paredzēta kā rekreācijas zona bērniem. Teritorija 0,6 ha platībā aprīkota ar ceļu – taku sistēmu kā arī nepieciešamajiem inženiertīkliem.