Daugavpils promenāde

Nosaukums: Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētā

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

IzstrādātsBūvprojekts ( AR, ĢP, TS, BK, LKT, ELT, DOP, Ba, T)

Projektējamā platība: 

1. Bruģa iela un Bruģa promenāde: 51 050 m2

2.Cietokšņa promenāde: 53 100 m2

Mērķis un funkcija: 

1. Bruģa ielas pārbūve, Bruģa ielas applūstošās teritorijas pārbūve un labiekārtošana Daugavas krastā un Bruģa ielas promenādes izveide ( skatu platformu izbūve, atbalsta sienas izbūve, applūstošās teritorijas labiekārtošana)

2. Daugavas ielā ( pretī Daugavpils Cietoksnim), Cietokšņa promenādes izbūve- applūstošās teritorijas labiekārtošanā, atbalsta sienas izbūve, stāvvietu izbūve.