Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Vecumniekos Liepu ielā 2

Nosaukums:“Piena savāktuves ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Vecumnieku novada, Vecumnieku pagasta “Vecumniekos”, Liepu ielā 2”

Pasūtītājs:Vecumnieku novada dome

Izstrādāts: Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts (TI, ĢP, AR, BK, ŪKT, ŪK, EL, AVK, UAS, BA, T, DOP daļas)

Kopējā platība: 388,7 m2

Mērķis un funkcija:

“Piena savāktuves ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi” būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, tehniskās izpētes un apsekošanas atzinumiem, energoauditu, ēkas uzmērījumu rasējumiem, fotofiksācijām un topogrāfisko plānu.

Būvprojekta izstrādes ietvaros paredzēts arī jaunu rotaļu laukumu un automašīnu stāvvietu projektēšana.

Pēc vispārīgiem būvnoteikumiem pārbūvējamā ēka ietilpst 2. grupā.

Pirmsskolas izglītības iestāde atbilst  IVa  lietošanas veidam. Pamatā pēc būvprojekta tā paredzēta divām bērnu grupām, katrā -20 bērnu vecumā no 1.5-:-3.5 gadiem. Personāls paredzēts līdz 10 cilvēku.