Ēku pārbūve Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana

Nosaukums: Ēku pārbūve Pils ielā 45 un 47

Pasūtītājs: Ventspils p.p.i. “Komunālā pārvalde”

IzstrādātsMinimālais būvprojekts, Būvprojekts un tā daļas (AR, ĢP, TS, BK,EL, ELT, ŪKT, GAT)

Kopējā platība:1090 m2

Mērķis un funkcija:Esošo dzīvojamo ēku rekonstrukcija par biroju ēkām, un jaunas viesnīcas ēkas būvniecība